Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti IKI, s.r.o., se sídlem Bayerova 578/8, 60200, Brno, IČO 60703199, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14871 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresu

2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zasílání informativních e-mailových zpráv a zasílání souvisejících obchodních nabídek. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním e-mailu na info(zavinááč)udrevaka.cz nebo dopisu na výše uvedenou kontaktní adresu společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, je-li to možné,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů u údajů, které zpracovává správce v režimu souhlasu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.3.2022 a jsou součástí obchodních podmínek. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.